۵۹۸۹ ۳۰۴ ۰۹۱۲

۰۲۱۸-۸۶۹-۶۶۳۹

جاده مخصوص تهران کرج

Info@BonyadMashin.ir

ساعات کار

تمام ایام هفته (24 ساعته)
فیروزی

ما یک همکاری ویژه داشتیم . با وجود چالش های زیاد کار ما بسیار هوشمندانه و با تجربه عمل کردند .در یک کلام حرفه ای هستند.