۵۹۸۹ ۳۰۴ ۰۹۱۲

۰۲۱۸-۸۶۹-۶۶۳۹

جاده مخصوص تهران کرج

Info@BonyadMashin.ir

ساعات کار

تمام ایام هفته (24 ساعته)
علی میرزایی

بنیاد ماشین به واقع، تیمی از متخصصان باتجربه است. آنها دقیقاً می‌دانند چه چیزی برای پروژه‌های ساختمانی مورد نیاز است و از آخرین تکنولوژی‌ها و روش‌ها استفاده می‌کنند. باور کنید، همیشه کار کردن با تیمشان به من آرامش میدهد.