۵۹۸۹ ۳۰۴ ۰۹۱۲

۰۲۱۸-۸۶۹-۶۶۳۹

جاده مخصوص تهران کرج

Info@BonyadMashin.ir

ساعات کار

تمام ایام هفته (24 ساعته)
اورهال انواع مدل های تاور کرین و آسانسور کارگاهی

اورهال انواع مدل های تاور کرین و آسانسور کارگاهی

در دنیای متلاطم امروزی همراه با دگرگونیهای تکنولوژیک ابزار و ماشین آلات، صنعت ساخت و

صدور سرتیفیکیت و گواهی سلامت تاور کرین و آسانسور کارگاهی

صدور سرتیفیکیت و گواهی سلامت تاور کرین و آسانسور کارگاهی

پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن ابزارآلات و پیشرفت ماشین ها به سمت تمام