۵۹۸۹ ۳۰۴ ۰۹۱۲

۰۲۱۸-۸۶۹-۶۶۳۹

جاده مخصوص تهران کرج

Info@BonyadMashin.ir

ساعات کار

تمام ایام هفته (24 ساعته)
کاتالوگ تاور کرین

دانلود کاتالوگ تاور کرین Potain

کد

وزن تاور کرین

مدل تاور کرین

دانلود کاتالوگ تاورکرین

1
تاور های 3 تن

تاور کرین potain-M 427

تاور کرین potain-MD509-M20
تاور کرین potain-MD509-M25
تاور کرین potain MCT68
2
تاورهای 4 تن
تاور کرین potain B 429
تاور کرین potain MD 559
تاور کرین potain E-10-14C
تاور کرین potain MC-85A
3
تاورهای 5 الی 7 تن
تاور کرین potain F-15-15C
تاور کرین potain MD 569
تاور کرین potain MCT88
تاور کرین potainMD 679-M25
تاور کرین potain MDT139
تاور کرین potain MD679-M40
تاور کرین potain MD689-M25
تاور کرین potain MD 689-M40
تاور کرین potain MC- 85 B
تاور کرین potain MC 125
تاور کرین potain MDT109
4
تاور های 8 تن
تاور کرین potain 646G
تاور کرین potain E2-23B
تاور کرین potain MDT219-J8
تاور کرین potain F2-20
تاور کرین potain MRH125
تاور کرین potain MDT189
تاور کرین potain H20-14C
تاور کرین potain F2-23
تاور کرین potain F2-23B
تاور کرین potain F2-23A
5
تاور های 10 تن
تاور کرین potain 744CS-10T
تاور کرین potain MDT249-J10
تاور کرین potain MDT219-J10
تاور کرین potain MDT259-J10
تاور کرین potain MRH175
تاور کرین potain MDT269-J10
تاور کرین potain MR160C
تاور کرین CMAX TC7034 و CMAX 6016
تاور کرین potain H25-14C
تاور کرین potain MC- 205B
6
تاور های 12 تن
تاور کرین potainTOPKIT G3/28G
تاور کرین potainTOPKIT H30-30C
تاور کرین potainTOPKIT H3-36B
تاور کرین potain MDT259-J12
تاور کرین potain MD265
تاور کرین potain MDT249-J12
تاور کرین TOPKIT K30-30C
تاور کرین potain TOPKIT H30-23C
تاور کرین potain H30-23C-WOO
7
تاور های 16 الی 20 تن
تاور کرین potain 85.20R
تاور کرین potain TOPKIT H40-40C
تاور کرین potain J5-45
تاور کرین potain TOPKIT K5-50B
تاور کرین potain TOPKIT K5-50C
تاور کرین potain TOPKIT K40-27C

دانلود کاتالوگ تاور کرین Libhier

کد

وزن تاور کرین

مدل تاور کرین

دانلود کاتالوگ تاورکرین

1
تمامی وزن ها
تاور کرین Libhier 30EC-B2.5
تاور کرین Libhier 30LC
تاور کرین Libhier 40LC
تاور کرین Libhier 45EC
تاور کرین Libhier 50EC
تاور کرین Libhier EC-B5
تاور کرین Libhier 60.1HC

پیام خود را بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.